Inrikes

Flera kritiska till ägarutredning

INRIKES

Stockholm. Hård kritik riktas från flera håll mot utredaren Hans Dalborgs förslag till hur ägarstyrningen av de statligt ägda bolagen ska se ut framöver. Kritiken kommer bland annat från Riksrevisionen som i sitt remissvar påpekar att det kan bli svårare att få insyn i bolagen om förslaget blir verklighet.

Tidigare Nordea-ordföranden Dalborg har föreslagit att två förvaltningsbolag skapas i form av statligt helägda aktiebolag. Det ena är tänkt att hantera de vinstgenererande bolagen och det andra de samhällsnyttiga. De båda förvaltningsbolagen ska se till att statens bolag följer ägarens direktiv.

Också Advokatsamfundet och Svenskt Näringsliv är kritiska i sina remissvar, skriver Dagens Industri.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes