Inrikes

Ny militär insats mot Somaliapirater

INRIKES

Stockholm. Sverige ska än en gång ska bidra till EU:s militära operation mot pirater utanför Somalias kust.

Det beslutade regeringen i dag. Det svenska bidraget blir fartyget HMS Carlskrona med helikopter och bordningsstyrka.

Om det behövs ska också Försvarsmakten kunna leda hela operation Atalanta under insatsperioden, som blir från april till augusti 2013.

Sverige har deltagit i operationen två gånger tidigare. Målet, enligt försvarsminister Karin Enström (M), är att "trygga FN:s matleveranser till Somalias befolkning och att garantera att handelssjöfarten utanför Somalia inte störs av piratangrepp".

Inte minst ska skydd ges åt fartyg från FN:s matprogram WFP som levererar mat till nödställda i Somalia.

Separat planerar regeringen att i höst föreslå att tillåta väpnade vakter på svenska handelsfartyg som skydd mot pirater.

Adenviken utanför Somalias kust är världens farligaste farvatten. Här sker hälften av världens piratattacker, hittills 67 stycken i år. I 13 fall har fartyg kapats och 195 sjömän har tagits som gisslan, enligt International Maritime Bureau, som registrerar piratincidenter.

Det är också ett av världens mest strategiska farvatten eftersom fartyg till och från Suezkanalen måste passera där. Alternativet är att gå runt hela Afrika.

Operationen regleras av ett mandat från FN för styrkorna i området. Där finns inte bara EU:s styrka, utan även en från Nato och från enskilda länder.

Den största utmaningen är avståndet - upptagningsområdet i Indiska oceanen är mycket stort - enligt flottiljamiral Jonas Haggren som ska planera den svenska insatsen.

Det finns en klar risk för strider med pirater och svenskarna har rätt att använda våld i förebyggande syfte, alltså inte bara om man blir beskjutna själva. Men Haggren har ingen uppgift om att någon i den internationella insatsen ska ha kommit till skada hittills.

– Den största risken och humanitära tragiken är de sjömän som sitter gisslan och har råkat illa ut. Det har också omkommit pirater i deras strävan att kapa fartyg, säger han.

Det har också hänt att fiskare misstagits för pirater och dödats.

– Den risken måste man alltid vara medveten om och hantera och vi gör allt för att undvika det, säger Haggren men tillägger att den största risken för civila är kontakten med pirater.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes