Regeringen vill stärka Glasriket

Publicerad:

Stockholm. Bruken i småländska Glasriket är hårt trängda av vikande försäljningssiffror och upprepade varsel. Nu ger regeringen i uppdrag åt länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar att göra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket.

Beslutet "syftar till att samordna och stärka regionens kompetens och resurser", förklarar näringsminister Annie Lööf (C) i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska slutredovisas före utgången av 2014.

TT

Publicerad: