Unga och kvinnor hoppar av politiken

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Halvvägs in i mandatperioden har drygt 1 400 av riksdagspartiernas folkvalda hoppat av sina uppdrag runt om i landet. Det är nästan var tionde folkvald.

Unga och kvinnor är överrepresenterade - och Sverigedemokraterna, som sett 24,2 procent av sina politiker sluta.

Hittills har 1 424 av riksdagspartiernas 14 427 platser i kommun, landsting och riksdag lämnats i förtid, 9,9 procent. Det pekar mot en viss ökning jämfört med förra mandatperioden, då 2 241 poster lämnades i förtid, 16 procent.

– Många anger att det kan vara svårt att gå ifrån sitt ordinarie arbete, även om man har lagligt stöd för det. Särskilt gäller det privatanställda, säger statsvetaren Richard Öhrvall som studerat avhopparna och hjälpt TT att ta fram sifferunderlaget.

Det främsta skälet till avhoppen är privata, inte politiska. Men enligt Öhrvall är det ett problem med att unga och kvinnor är överrepresenterade bland avhopparna.

– Det problematiska är att det blir allt äldre personer som väljs in i fullmäktige och det blir ännu skevare under mandatperioden när unga hoppar av, säger Öhrvall.

Sverigedemokraterna står ut markant bland avhoppen. 24,2 procent av partiets förtroendevalda har hoppat av. Sedan är det ett mycket stort gap till övriga partier. Närmast kommer Miljöpartiet med 11,1 procent. Lägst andel avhopp har Socialdemokraterna med 8,6 procent.

Även sett till könsfördelningen står SD ut tydligt. 28,9 procent av alla SD-kvinnorna har lämnat och 23,1 procent av männen.

Även i de andra partierna är det procentuellt sett fler kvinnor än män som hoppat av. Undantaget är Folkpartiet och Miljöpartiet, där det är något högre andel män som lämnat.

TT

Publicerad: