Överenskommelse om Slussen färdig

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Stockholms stad och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg är överens om hur Slussen i centrala Stockholm ska byggas om. Bolaget ansåg att dess byggnad vid Slussen, det så kallade Glashuset, skulle tappa i värde vid ombyggnaden. Atrium Ljungberg överklagade därför detaljplanen och var det enda av 157 överklaganden som inte avslogs eller avvisades av mark- och miljödomstolen.

Nu ger staden Atrium Ljungberg rätt att bland annat påverka byggnaderna på byggrätten framför Glashuset och sedan köpa marken. Samtidigt som staden överklagar domen till Mark- och miljööverdomstolen lämnar Atrium Ljungberg in ett medgivande om att detaljplanen fastställs.

– Man kan väl säga att vi ökat förutsättningarna för att få prövningstillstånd och sedan få en positiv hantering i sakfrågan, men det finns ju absolut inga garantier, säger Krister Schultz, chef på stadens exploateringskontor.

TT

Publicerad: