Inrikes

Rätten säger nej till vargjakt

INRIKES

Stockholm. Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver Naturvårdsverkets beslut om vargjakt. Det finns andra lösningar för att minska inaveln, anser rätten.

Naturvårdsverket beslutade i januari att 16 vargar i åtta revir skulle få skjutas.

Rätten tycker att det finns andra lämpliga lösningar än "selektiv och riktad jakt efter varg för att uppnå syftet att minska inaveln i den svenska vargstammen".

Innan jakten stoppades i väntan på förvaltningsrättens dom hann tre vargar skjutas.

Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, som tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagade beslutet, säger att domen är en seger för vargarna.

– Det är självklart väldigt positivt och återigen ett tecken på att vargförvaltning inte uppfyller de lagstadgade krav som Sverige förbundit sig att följa, säger han.

TT: Är du överraskad?

– Nej, det låter kaxigt kanske, men vi har hela tiden hävdat och fått stöd av EU-kommissionen i dess kritik mot Sverige när det gäller att licensjakten är oförenlig med lagstiftningen.

I domen konstaterar rätten att det finns andra sätt att minska inaveln i den svenska vargen än jakt. Bland annat kan vargar flyttas hit från den rysk-finska stammen och vice versa och djurparksvalpar kan sättas ut.

Förvaltningsrätten tycker inte heller att beslutet om vargjakt uppfyller att jakten sker i "begränsad omfattning", vilket är ett krav enligt det så kallade art- och habitatdirektivet.

Förvaltningsrätten anser att 16 fällda vargar, uppemot sju procent av den svenska vargstammen, är för många.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, tycker att sakfrågan behöver prövas ytterligare.

– För att vi ska kunna förvalta de rovdjursstammar vi har så är någon form av förvaltningsjakt nödvändig, säger han.

Han tycker att Naturvårdsverkets beslut om jakt var ett sätt att kombinera en begränsning av vargstammen och en förbättring av genetiken i den för att uppnå Sveriges internationella åtaganden.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes