Oenigt om judiska skolbarn

Göteborg. Instanserna är oeniga om fyra judisk-ortodoxa flickor i Göteborg ska få hemundervisning.

Stadsdelsnämnden och förvaltningsrätten säger nej medan kammarrätten säger ja.

Nu blir det Högsta förvaltningsrätten som ska avgöra frågan.

Om det blir nej även där kommer de fyra flickorna att flytta från Sverige.

– Vi har inget annat val, säger deras pappa.

Antalet barn i Sverige med hemundervisning har ökat kraftigt de senaste åren.

TT