DI ifrågasätter forskningsregister

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Datainspektionen (DI) ställer sig inte bakom lagförslaget om befolkningsbaserad forskning. Tanken är att universiteten ska få lagra och lämna ut personuppgifter till forskning om sjukdom och hälsa. Det innebär att många datainsamlingar inte längre kommer att behöva etikprövas, kritiserar DI. Myndigheten ifrågasätter också förslaget att kunna registrera uppgifter om biologiska släktingar utan större begränsningar, och efterlyser en bättre analys.

TT

Publicerad: