Inrikes

Två nya karriärsteg för lärare

INRIKES

Stockholm. Två nya karriärsteg införs för lärare - förstelärare och lektor. Staten ska anslå upp till 800 miljoner om året i statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare, föreslår regeringen.

Bidraget räcker till högst 5 000 kronor mer i månaden för en förstelärare och till max 10 000 kronor mer för en lektor, förutsatt att de jobbar heltid. Pengarna får bara användas till lön och sociala avgifter.

"Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men också kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisning, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lektorer måste ha lägst licentiatexamen i ett ämne och ska utöver undervisning bland annat kunna bedriva forskning som gynnar undervisningen.

Ungefär 10 000 lärare ska på så vis kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarade skolformer.

Statsbidrag betalas ut med högst 85 000 kronor per år för förstelärare och högst 170 000 kronor per år för en lektor. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ska lägga fram ett lagförslag till våren, så att de nya karriärstegen kan införas i juli 2013, lagom till nästa läsår.

Pengarna tillförs etappvis för att vara i full kraft från 2016.

Ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt, anser flera.

– Lärarna är den viktigaste nyckeln för att kunna vända den negativa utvecklingen i svensk skola, så det här är ett steg åt rätt håll, men jag tror tyvärr inte att det kommer att vara tillräckligt, säger Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson.

Miljöpartiets utbildningspolitiske talesman Jabar Amin tycker att förslaget är ett positivt steg, även om det inte är tillräckligt.

Även Lärarförbundet välkomnar förslaget om nya karriärtjänster och att staten öronmärker pengar för att finansiera dem.

– Men det räcker inte ensamt för att mota den nationella lärarkrisen som Sverige står inför. Nu krävs verkligen att kommuner och fristående skolor tar sin del av ansvaret, säger ordförande Eva-Lis Sirén.

Arbetsgivare- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har varit med om att utforma förslaget till lärarkarriär, så ordföranden Anders Knape (M) är naturligt nog nöjd.

– Nu får vi ett ytterligare fokus på dem som bidrar till ett bättre resultat i skolan, såväl de som är aktiva som pedagoger men även de som stöder kollegor och är med om att utveckla skolverksamheten.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes