Tydligare om vård av EU-migranter

Vård. Osäkerheten inom vården är stor om hur EU-migranter ska bemötas. Nu förtydligar Socialstyrelsen lagen om vård av papperslösa: Även EU-medborgare utan uppehållstillstånd har rätt till subventioner.

– Det har varit väldigt mycket frågor från professionen, vården och frivilligorganisationer och andra om hur man ska hantera det här, säger Elis Envall, utredare vid Socialstyrelsen.

Myndigheten har nu uppdaterat sin hemsida med en tolkning av vad lagen säger om vården av EU migranter som varit i Sverige fler än tre månader, men som inte har uppehållsrätt.

"Löser inte problemet"

Elis Envall tror dock att problemen kan kvarstå.

– Det här är ett förtydligande som behövdes, men som inte gör det lättare att veta hur länge en EU-migrant befunnit sig i landet, säger han.

Dagens Medicin har i en kartläggning visat att 16 av 21 landsting eller regioner lämnar fakturor på hela beloppet till patienter från EU som saknar europeiskt sjukförsäkringskort. Samtidigt har Statskontoret föreslagit ett förtydligande, efter en rapport om att det råder bristande kunskap bland vårdpersonal på området.

Johannes Mosskin är generalsekreterare för Läkare i världen, som bland annat driver en klinik för vård av EU-migranter i Stockholm.

Han välkomnar förtydligandet men anser att det behövs massiva informationsinsatser.

"Har varit en villervalla"

– Men det är det här som är det viktiga, hur ska man tolka lagen? Tidigare har det varit en villervalla, vilket är orsaken till att sjukvården varit så restriktiva med att ge vård.

Att problemet för vårdmottagningarna skulle kvarstå, för att det är svårt att bevisa om patienten vistats i landet tillräckligt länge, tror han inte.

– Det som framgår i lagen när det gäller vård av papperslösa, är att man ska utgå från de uppgifter som patienten uppger, säger han.

TT

Publisert: