Minskad risk att drabbas av demens

Publicerad:
Uppdaterad:

Demens. Allt färre drabbas av demens - stick i stäv mot vad man tidigare trott. Förbättrade levnadsvillkor tros vara orsaken.

– Det är inte lika vanligt i dag som för 20 år sedan, säger professorn Ingmar Skoog.

I dag lider cirka 160 000 svenskar av demens, en siffra som tros öka till 250 000 år 2030 enligt en prognos från Socialstyrelsen.

Forskarna har pratat om en "demensexplosion" med långtgående effekter för vården och samhällsekonomin.

Men nu visar forskning att det kanske inte blir så illa som befarat.

Visserligen ökar antalet personer med demens i Sverige, eftersom befolkningen blir allt äldre. Men procentuellt sett minskar förekomsten bland dem som är över 80 år, enligt en studie som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet Neurology.

Inte generna

Studien bygger på fem större epidemiologiska undersökningar från Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Spanien. Och resultatet är entydigt. Insjuknandet i demenssjukdomar minskar.

– Om vi säger att insjuknandet minskar, så tyder det på att någonting i samhället har betydelse. Då innebär det att det inte har med generna att göra, vad det lär oss är att vi kanske kan göra mycket för att förebygga demens, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, som arbetat med studien.

Bättre villkor

Orsaken till minskningen tros bland annat vara att vi äter bättre, har mer ledighet, motionerar mer och utbildar oss i högre utsträckning. Men också att behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar har blivit bättre, vilket minskar risken för demens.

– Nu kan man faktiskt se att förebyggande åtgärder kan ha enorm betydelse. Kan man minska antalet som insjuknar så får det en enorm samhällseffekt, säger Skoog.

Därmed inte sagt att den framtida demensvården inte kommer att utgöra en utmaning för samhället. Personer 85 år eller äldre är den snabbast växande åldersgruppen av dem alla, skriver forskarna.

TT

Publicerad: