Bortre gräns i sjukförsäkring bort

Politik. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas den 1 februari nästa år. I budgeten föreslår också S, MP och V avgiftsfri mammografi samt gratis preventivmedel till unga kvinnor upp till och med 20 år.

Den bortre gränsen för hur länge en person kan vara sjuk med ersättning från sjukförsäkringen är mycket omstridd. Den infaller normalt efter cirka två och ett halvt års sjukskrivning. Sedan 2010 har tiotusentals utförsäkrats men de allra flesta av dem har efter en tid åter blivit sjukskrivna och en del har utförsäkrats en andra gång. Det är ovärdigt och gör ingen friskare, menar regeringen och V.

Den infördes av den borgerliga regeringen men de rödgröna gick till val på att ta bort den. Den 1 februari nästa år sker det, enligt ett förslag i den kommande budgeten. Det beräknas kosta 880 miljoner per år i ökade utbetalningar från sjukförsäkringen, men 300 miljoner netto eftersom behovet av andra ersättningar antas minska.

I budgeten föreslås också en satsning på kvinnors hälsa inom primärvården på 130 miljoner kronor nästa år och en engångssatsning på utbildning inom äldreomsorgen på 200 miljoner.

Blir gratis

I dag är det, enligt V, bara landstinget i Stockholm som har avgiftsfri mammografi. Fyra landsting erbjuder preventivmedel gratis till unga upp till och med 20 år.

– I Norrbotten, som har avgiftsfria preventivmedel, sjönk aborterna med 7 procent det första året det infördes, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för V.

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna för kvinnor, men 80 procent överlever. Ungefär hälften av fallen upptäcks genom mammografi. Men det är cirka 150 000 kvinnor som inte deltar i mammografiundersökningar, många av dem med låg utbildning och inkomst.

Moderaternas socialpolitiska talesperson, Cecilia Widegren, förundras över de rödgrönas prioriteringar.

– Det är inte det här vården och patienterna efterfrågar.

TT

Publisert: