Starkt stöd för narkotikaförbudet

Brott. Konsumtion av narkotika ska även fortsättningsvis vara förbjudet - det anser 91 procent i en opinionsundersökning.

Men inställningen till exempelvis den omdiskuterade cannabisen framgår inte.

– Med tanke på att Sverige har en tradition att vara väldigt restriktivt mot narkotika, så är jag inte så förvånad. Samtidigt har det varit väldigt mycket debatt, så det är lite överraskande också, säger Peder Langenskiöld, verksamhetschef på Svenska Carnegie Institutet (SCI) som står bakom undersökningen.

Sju procent är emot ett förbud medan tre procent svarar "vet ej". Yngre är något mindre restriktiva än äldre.

TT: Exempelvis legalisering av cannabis har debatterats mycket, men ni har inte skiljt olika typer av narkotika åt i undersökningen?

– Nej, därför vi tror att om vi går ut till hela folket ute i stugorna, vet man inte så säkert skillnaden mellan en drog och en annan. Och cannabis är så starkt nu, väldigt potent, så de är i stort sätt lika farliga allihop, fast de verkar på olika sätt.

TT: Men kunde inte det vara ett intressant resultat, just med tanke på debatten?

– Ja, men det kanske får bli en ny undersökning.

TT: Vad tror du det skulle bli för resultat, om man skilde droger åt?

– Jag tror inte det skulle bli så stor skillnad, men jag vet inte.

TT