Inrikes

Präststipendier enbart till män

INRIKES

Växjö. Växjö och Lunds stift delar årligen ut stipendier till dem som studerar för att bli präst - men vissa stipendier enbart till manliga prästkandidater.

Dessa två stift är också de enda i landet där det förekommer stipendier som bara män, inte kvinnor, kan söka, rapporterar TV4 Växjö.

– Jag kämpar och sliter med samma tentor, uppsatser och praktik och är i lika stort behov av ekonomiskt stöd och uppmuntran som en manlig prästkandidat, säger Julia Jonsson som studerar till präst i Lund.

Stipendiepengarna kommer från privatpersoner och förvaltas av Svenska kyrkan. Det rör sig om donationer efter 1958, det år som kvinnor fick möjlighet att blir präster.

– Självfallet hade vi önskat att det sett annorlunda ut, säger Katarina Toll Koril, kanslichef i Växjö stift. Enligt henne är kyrkan dock tvungen att så långt det går följa donatorernas önskemål och instruktioner.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes