Mer och mer snusk i skolorna

INRIKES

Stockholm. Anmälningarna mot miljön i landets skolor har ökat kraftigt sedan 2007, rapporterar TV 4 Nyheterna med stöd av statistik från Arbetsmiljöverket. Flera anmälningar handlar om dålig städning.

– Jag tror att det är lättare att fokusera på sitt skolarbete om man har rena lokaler. En smutsig toalett gör kanske att barnen håller sig hela dagarna och det kan ge medicinska problem på längre sikt, säger Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket till TV 4 Nyheterna.

Dålig skolmiljö anmäldes 51 gånger 2007 och 91 gånger i fjol. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in 71 anmälningar.

Sjuårige Oliwer Domanik har fått stor uppmärksamhet sedan han skrivit ett brev till Fredrik Reinfeldt om den dåliga skolmiljön. Statsministern säger till TT att han ännu bara sett brevet i en kvällstidning.

– Barn som vuxna vill ha en bra miljö där vi befinner oss, så det är naturligtvis viktigt att man på alla sätt ser till att lokalvård fungerar i förskolor såväl som i skolor. Sedan hoppas jag att han ska få svar, vi försöker alltid se till att man får svar när man skriver ett brev till mig, säger Reinfeldt under ett besök på en förskola i Trelleborg i dag.

TT: Men om det nu är så att det sedan 2007, under er period vid makten, har blivit värre och värre. Vad kan man konkret göra åt det?

– Det vet jag inte om det är fullständigt belagt om det har blivit värre och värre. Det får vi i så fall gå igenom. Vi ser ju att vi har ökat resurserna till verksamheterna i den skattefinansierade välfärden. Sedan bör vi komma ihåg att när det gäller förskolor och skolor i Sverige så är de under kommunala huvudmän, så det är då 290 kommuner som på olika sätt har ett ansvar för hur arbetsfördelning och lokalvård fungerar och sköts i respektive kommun.

Socialstyrelsen har tillsammans med bland andra Arbetarskyddsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet gett ut detaljerade råd om hur skolor och andra lokaler där barn vistas ska städas.

Det åligger de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna att vid sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt skolorna och fritidshemmen så att sanitär olägenhet inte uppstår. Städningen är speciellt viktig för allergiska och överkänsliga barn, framhålls det.

Därefter följer detaljerade råd om torra, fuktiga och inoljade moppar, vilken typ av dammsugare som bör användas, hur stoppade möbler ska rengöras och att det bör storstädas med jämna mellanrum.

Arbetsmiljöverket inledde i augusti en stor tillsyn som ska omfatta 30 procent av landets alla skolor till och med år 2016. Det som ska granskas är bland annat hot, våld, stress och inte minst den fysiska arbetsmiljön för lärare och elever där städning är en viktig faktor.

En liknande satsning på skolorna gjordes under ett par år i mitten av förra decenniet, men sedan dess har det kommit tecken på att städningen försämrats, säger Karin Bennbom, projektledare på Arbetsmiljöverket.

– Skyddsombudens anmälningar har ökat och det beror förstås på att det är ett problem. Vi har också fått höra av elevorganisationerna att städningen av toaletterna är särskilt eftersatt.

Om försämringen beror på att kommunerna väljer de lägsta anbuden vid upphandling av skolstädningen kan hon inte svara på.

– Det här ser olika ut på olika skolor och det är upp till varje enhet att undersöka hur städningen fungerar. Vi hänvisar till Socialstyrelsens allmänna råd för städning som slår fast att skolorna måste undersöka vilka behov som finns och även kontrollera att städningen sköts.

Arbetsmiljöverket kan ålägga skolor och kommuner att förbättra städningen, men även hota med vite om bristerna inte åtgärdas.

TT