Inrikes

Alla åtalade frias från bidragsbrott

INRIKES

Örebro. Assistenterna har inte arbetat. Falska uppgifter har skickats in - och fem miljoner har betalats ut felaktigt.

Ändå ska ingen straffas för bidragsbrott, anser tingsrätten i en dom kring ett stort assistansföretag.

– Vi är naturligtvis besvikna. Vi har tolkat lagen på ett sätt, på samma sätt som Försäkringskassan, men tingsrätten har gjort en annan tolkning, säger vice chefsåklagare Per Hedman.

Misstanken då 17 personer åtalades i mars var att bolaget systematiskt fuskade genom att arbetstid skrevs upp på assistenter trots att de inte hade jobbat. Sedan skickades intyg till Försäkringskassan, som betalade ut ersättning.

Fel namn

Örebro-företaget, numera konkursat, förmedlade flera hundra assistenter över hela landet.

Vd:n döms för bokförings- och skattebrott och en kvinna döms för medhjälp. Men det som målet i huvudsak handlade om, grova bidragsbrott, döms ingen för.

Tingsrätten i Örebro slår fast att intyg var felaktiga - fel namn och fel timmar. Assistenterna vittnar om att de inte har jobbat, att någon annan skrivit dit namnen.

Åklagaren tycker att det räcker för fällande dom, men domstolen kräver en sak till - bevis för att jobbet inte utfördes ändå, av någon annan.

Ska överklagas

Ett bidragsbrott blir det bara om pengar har betalats ut utan att någon har fått hjälp, anser rätten. De aktuella barnen, med rätt till assistans, kan ha fått hjälpen ändå, till exempel av föräldrarna.

– I det här fallet har polis och åklagare inte utrett om assistansen har utförts, säger Per Grevesmühl, domare i målet.

Domen kommer troligen att överklagas, och Per Hedman anser att utredningen håller.

– Brukarföreträdarna, oftast föräldrar till de handikappade, har intygat på heder och samvete till Försäkringskassan att en viss person har utfört assistansen. Och det har vi bevisat att det inte stämmer, säger han.

Försäkringskassan vill inte kommentera medan rättsprocessen pågår.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes