Vuxna ingriper inte mot kränkningar

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Skolans personal ingriper inte alltid när elever blir kränkta, trots att de har en lagstadgad plikt att göra det. Ju äldre eleverna blir desto ovanligare blir ingripandena, enligt eleverna själva.

I en enkät gjord av Friends svarade åtta av tio barn i årskurs 3-6 att personalen säger till om de ser att någon behandlas illa. Bland högstadieeleverna uppgav endast hälften att skolpersonalen ingriper.

– Att skolpersonal inte agerar är oroväckande och står i direkt strid mot lagstiftningen. Man har en handlingsplikt, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius om högstadieungdomarnas enkätsvar.

Kända kränkningar ska rapporteras vidare till skolans ledning. Men frågan är hur medvetna lärarna är om det. Tio procent av de tillfrågade skolledarna i Friends undersökning uppger nämligen att de inte hört talas om några kränkningar alls det senaste året.

– Det är ju anmärkningsvärt. Man har verkligen en skyldighet att rapportera till skolledaren eller rektorn och de ska i sin tur rapportera till dem som äger skolorna. Det är hos dem som det yttersta ansvaret ligger, att se till att det finns kompetens och resurser för att klara av de här frågorna, säger Lars Arrhenius.

Även lärare ingår i undersökningen. De har bland annat fått svara på frågor om elevernas jargong. 42 procent har uppgett att de tycker att eleverna har en negativ jargong kopplad till hur pojkar respektive flickor ska vara. 28 procent har uppgett att de upplever elevernas jargong kring sexualitet som negativ.

– Det är oroande att så många blir kränkta utifrån kön och att man blir utsatt för att man går utanför normen för hur man ska vara som tjej eller kille, säger Lars Arrhenius.

TT

Publicerad: