Inrikes

Rådjur mycket bättre än sitt rykte

INRIKES

Stockholm. Rådjuren är ofta illa sedda i våra trädgårdar. De äter upp våra blommor och kan sprida fästingar.

Fast nya rön visar att de är bättre än sitt rykte. Deras bajs är nämligen viktigt för den biologiska mångfalden.

Det hävdar forskare vid Stockholms universitet. De samlade in stora mängder rådjursbajs på Selaön i Mälaren och torkade och smulade sönder alltihop, varpå det odlades i växthus.

Resultatet var överraskande. Av 219 insamlade spillningar innehöll 130 frön av olika slag. Från dessa växte det upp 652 nya plantor tillhörande 67 växtarter. Många av dessa var gräsmarksväxter som käringtand, gulmåra och rödklöver.

– Det rör sig om växter som är typiska för naturbetesmarker och som håller på att försvinna i det moderna landskapet. Många tycker illa om rådjuren men de är mycket viktiga för många växters fortlevnad, säger Jan Plue, en av forskarna bakom studien.

Han påpekar att många andra djur sprider frön, exempelvis vildsvin, hjortar och vissa fåglar. Men de sistnämnda sprider mest frön av växter med bär eller frukter, och svinen och hjortarna är inte lika vanliga som rådjuren.

– Det är högst troligt att rådjuren är de viktigaste spridarna av gräsmarksväxter i vår natur, säger Plue.

Studien publiceras i tidskriften Oecologia.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes