Inrikes

FP: Föräldrar ska stävja skolstök

INRIKES

Marstrand. Föräldrar till bråkiga elever ska kunna tvingas sitta med i klassrummet. Det föreslog folkpartiledaren Jan Björklund i sitt sommartal.

– Jag är rätt övertygad om att Kalle som spelar Allan och ska vara cool i klassrummet kommer att uppföra sig betydligt bättre om mamma eller pappa sitter på en stol längst bak i klassrummet, sade utbildningsminister Bjöklund i Societetshuset på Marstrand.

Tanken är att skolan och elevens föräldrar först och främst ska nå en frivillig överenskommelse om medverkan i klassrummet, men om föräldrarna vägrar samtidigt som skolan bedömer det som nödvändigt bör kommunens utbildningsnämnd ytterst kunna besluta om obligatoriskt deltagande.

– Man kan faktiskt inte avsäga sig sitt föräldraansvar, sade Björklund.

Han räknar dock med att sådana tvingande beslut bara kommer att användas i ett fåtal undantagsfall. Den förälder som deltar ska ersättas för förlorad arbetsinkomst till exempel genom föräldraförsäkringen.

Björklund lanserade också ett annat nytt förslag i sitt sommartal. Han vill öka stödet i skolan för elever som mår psykiskt dåligt. Därför vill Folkpartiet under den kommande mandatperioden avsätta en halv miljard kronor till ett riktat statligt bidrag för skolorna. Björklund räknar med att den summan ska räcka till omkring 1 000 nya skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.

– Vi måste våga se de barn som underpresterar i skolan för att de mår dåligt. Det är därför vi behöver lyfta den svenska elevhälsan, sade Jan Björklund.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tycker att Björklund har en förenklad syn på hur man ska få bukt med bråkiga elever.

– I grunden är det positivt med ökade kontakter mellan hem och skola. Men bråkiga elever är oftast kopplat till ett hem som inte vill samarbeta och att tvinga föräldrar som inte vill till skolan är ett slag i luften. Det kan vara direkt negativt för barnen.

Lärarnas riksförbund ställer sig tveksamt positiva till förslaget.

– Detta kommer inte att lösa alla disciplinproblem som finns i klassrummet, men är ett förslag värt att prova. Jag har själv tillämpat det här flera gånger som lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

TT: Tror du att detta skulle fungera bland föräldrar som i vanliga fall inte är engagerade i sitt barns skola?

– Det finns många hem som inte är så stabila och då är det andra insatser som krävs, säger Metta Fjelkner.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes