Klartecken för stor fiskodling

INRIKES

östersund. Miljödomstolen har gett klartecken till Vattudalens Fisk AB att starta fiskodling om 3 200 ton i Ströms Vattudal. Därmed går domstolen emot länsstyrelsens tidigare beslut om att halvera odlingen.

Länsstyrelsen sade nej med motivering att näringsfattiga fjällvatten skulle drabbas av övergödning. Men Strömsunds kommun motsatte sig beslutet, då kommunens mätningar visat att odlingen i stället skulle gynna den undernärda vattenmiljön.

Fiskodlingen kommer att stå för nära hälften av landets produktion av odlad röding och regnbåge, skriver Länstidningen i Östersunds nätupplaga.

TT