Spräckte pannben - råddes åka hem

Publicerad 2016-10-11

Olycka. Landstinget i Dalarna får kritik sedan ambulanspersonal missbedömt en 13-årig pojke som skadats svårt i ansiktet i en fotbollsmatch i Borlänge.

Sjukvårdspersonalen tyckte efter en snabb undersökning att den blödande pojken inte behövde sjukhusvård om inte tillståndet försämrades. Men pojkens föräldrar tog honom till akuten där man konstaterade flera frakturer i pannbenet och ögonhålan, något som krävde en stor operation, skriver Dalarnas Tidningar.

"Hemska tanke om jag inte fortsatt ifrågasätta ambulanspersonalens ordination", skrev pojkens pappa i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

(IVO) anser att landstinget brustit i både omhändertagandet, undersökningen och de oklara råden till föräldrarna.

Olyckan inträffade i april 2014.

TT