Försvaret tar över ansvaret

INRIKES

Försvar. Försvaret bör återta ansvaret för logistik och materielförsörjning, enligt en statlig utredare.

– En mycket viktig utredning, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Försvarsmakten bör ta tillbaka ansvaret för drift och underhåll av materiel från Försvarets materielverk (FMV). Det föreslår en statlig utredning som gjort en översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. För ett par år sedan flyttades den verksamheten från försvaret till FMV, en förändring som berörde cirka 1 500 personer och kostade 400-500 miljoner kronor.

– Vi kan inte på grund av tidigare kostnader behålla en organisation som inte fungerade, säger utredaren Ingemar Wahlberg.

Öka förmågan

Han har haft i uppdrag att lämna förslag till en samlad materiel- och logistikförsörjning för försvaret i enlighet med 2015 års försvarspolitiska inriktningsbeslut. Syftet är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att logistikförsörjningen ska organiseras på ett sätt som stödjer detta.

– Det här är en mycket viktig utredning som nu måste följas upp med praktiska förslag, för det finns brister i nuvarande organisation. Jag kommer att bjuda in partierna som ingår i försvarsuppgörelsen för fortsatta diskussioner, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

I centrum står att höja den krigsoperativa effekten och hur logistiken ska organiseras för att det ska ske. Med utredarens förslag blir det en större tydlighet mellan myndigheterna i ansvaret för leverans, enligt försvarsministern.

Full gas

Utredarens förslag innebär även att resurser för upphandling av materiel och tjänster inom logistiskförsörjningen samt resurser för driftstyrning av materielen förs över till Försvarsmakten. FMV får fortsatt ansvar för upphandling av ny försvarsmateriel och för ökad teknisk förmåga i befintlig materiel. Utredaren föreslår här en ny finansieringsmodell, så att FMV får ett anslag. I dag finansieras verksamheten med avgifter.

Förändringarna bör kunna genomföras inom nuvarande försvarsperiod, alltså senast 2020.

– Det går att göra det snabbare. Det är bara full gas framåt, säger Ingemar Wahlberg.

Moderaterna är positiva.

– Det centrala är att förstärka försvarets operativa förmåga. Det här ger anledning till försiktig optimism, säger partiets talesperson Hans Wallmark (M).

TT