Inrikes

"Ingen miljövinst med närproducerat"

INRIKES

Livsmedel. Det finns inga miljöskäl att köpa närproducerad mat, fastslår Jordbruksverket i ett remissvar och hamnar därmed på kollisionskurs med en annan statlig myndighet: Livsmedelsverket.

– Det går inte att säga generellt att växter som odlas i Sverige har mindre påverkan på miljön eller klimatet än växter som odlas i ex­empelvis Spanien, säger Jordbruksverkets Katarina Johansson till Svenska Dagbladet.

I Livsmedelsverkets förslag till nya kostråd har däremot begreppet ânärproduceratâ en framskjuten plats. Där heter det bland annat att känsliga produkter bör tas från närområdet eftersom transporterna står för stora utsläpp av växthusgaser.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes