KD vill ha författningsdomstol

Stockholm. Det är dags att inrätta en författningsdomstol också i Sverige, skriver tre kristdemokratiska politiker på Svenska Dagbladets debattsida.

I dag finns ingen institution som granskar att politiska beslut och lagar följer grundlagen. Varken lagrådet, domstolarna eller konstitutionsutskottet har ett sådant mandat.

En författningsdomstol skulle stärka Sveriges ställning som rättsstat och garantera medborgarnas fri- och rättigheter, skriver de.

TT