Inrikes

EU-kunder mest missnöjda med elbolag

INRIKES

Bryssel. Elräkningar, banktjänster och transporter. Det är vad konsumenter i EU är mest missnöjda med, visar en ny studie.

Mindre än hälften av dem som åker buss, tunnelbana, tåg och spårvagn är nöjda konsumenter. Det är också den konsumentgrupp som har mest problem, enligt EU-kommissionens stora konsumentkartläggning. Ett 20-tal varor och tjänster i de 27 medlemsländerna har granskats med hänsyn till pris, kundnöjdhet, klagomålsfrekvens, säkerhet och hur lätt det är att byta leverantör eller avtal.

Även om transporter får lågt betyg, är EU-kommissionen ändå mest bekymrad över elmarknaden.

Få byter

– Eftersom det är en så viktig del i hushållens budget har jag beslutat att göra en särskild undersökning av elmarknaden under 2009. Europas konsumenter förtjänar bättre, säger EU:s konsumentkommissionär Meglena Kuneva.

Mindre än två tredjedelar är nöjda med sin energileverantör och sex av tio el- och gaskunder har fått dyrare räkningar.

Ändå har bara 7 procent av kunderna i EU bytt leverantör. En av orsakerna är förmodligen att det är komplicerat att byta leverantör och att jämföra olika alternativ, om det ens finns några alternativ.

En annan sektor som klarar sig dåligt är banktjänster. EU-kommissionen skriver att det är få som byter bank och att det är svårt att jämföra bankernas utbud.

Aktiva svenskar

Svenska konsumenter utmärker sig i studien genom att lita på sina rättigheter som konsument. Svenskar och britter är de som lämnar in flest klagomål, men EU-kommissionen tolkar de höga talen som att de är välinformerade konsumenter som vet vad de ska göra när de är missnöjda.

Svenskarna är också bäst i unionen på att använda sig av prisjämförelser på nätet. Nästan sju av tio har gjort det.

Trots att svenska konsumenter tycks välinformerade och aktiva var det bara 57 procent av dem som bytte leverantör som fick lägre pris efter bytet.

Konsumenterna är genomgående mer missnöjda med tjänster än med varor de köper.

TT:s korrespondent

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes