Inrikes

Stöd för sprutbyte

INRIKES

Stockholm. Sex av tio vuxna svenskar anser att narkomaner ska ha rätt till sterila sprutor för att hindra spridning av hiv och hepatit, enligt en opinionsundersökning beställd av Svenska brukarföreningen.

Föreningen, som aktivt lobbar för tillgång till rena sprutor för heroinister och amfetaminister, drar slutsatsen att svenska politiker går emot opinionen när denna tillgång inte underlättas. Mätningen gjordes av Novus opinion i månadsskiftet november-december i fjol, och omfattade 1 000 riksrepresentativt utvalda personer mellan 18 och 74 år.

Totalt 57 procent av de tillfrågade höll med om helt och hållet, eller var övervägande positiva, till att sterila sprutor ska tillhandahållas för att stoppa infektionerna. 32 procent var övervägande negativa eller höll inte med alls.

Kvinnor (60 procent) och folk i storstäder (65) var extra positiva, enligt mätningen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes