Publicerad:
Uppdaterad:

Myndigheters e-post kan smygläsas

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Flera statliga myndigheter, kommuner och banker har sina e-postservrar utomlands.

Därmed blir deras kommunikation tillgänglig för Försvarets Radioanstalt när FRA-lagen inom kort träder i kraft.

Även fler än hälften av de 30 största företagen på Stockholmsbörsen har sina e-postservrar i utlandet, enligt en rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Men bara knappt hälften (45 procent) av de granskade verksamheterna krypterar sin kommunikation och den passerar därför öppen över landets gränser. Främmande stater och snart även FRA kan då mycket enkelt komma åt känslig information.

– Som medborgare i Sverige tycker jag att det är tråkigt att statliga myndigheter i så stor utsträckning skickar sin e-post utomlands. För den innehåller mycket personinformation och annan känslig information, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på.SE.

Sedan förra året har andelen granskade verksamheter med e-postservrar i utlandet ökat från 23 procent till 29 procent. Samtliga landsting har dock e-postservrar i Sverige.

Den huvudsakliga anledningen till placeringarna utomlands är troligen att verksamheterna anlitar en tredje part som filtrerar e-posten från skräppost. När det gäller börsföretagen kan de också ha valt att centralisera verksamheten till ett annat land.

TT

Publicerad:
Publicerad: