Större ingrepp kapade fler kilon

Uppsala. En mer omfattande fetmaoperation, så kallad switch-operation, ger betydligt större viktnedgång för extremt överviktiga, än den vanligaste typen av operation.

Forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har analyserat 16 olika studier som jämfört de två metoderna, skriver Upsala Nya Tidning.

Ett till tre år efter operationen hade BMI-värdet för de switch-opererade sjunkit med i snitt 23 enheter, drygt sex enheter mer än för dem som genomgått gastric bypass.

Gastric bypass (GBP) är den vanligaste metoden i Sverige. Större delen av magsäcken och tolvfingertarmen kopplas bort. Operationen utförs oftast med titthålskirurgi, men måste ibland ske med buksnitt.

Duodenal switch (DS) är en nyare och mer omfattande metod, där magsäcken görs om till ett långsmalt rör. Nedre magmunnen bevaras och tunntarmen kopplas till tolvfingertarmens första del. Metoden innebär längre sjukhusvistelse och större risk för komplikationer.

Av patienterna som ingick i de 16 studierna hade 874 opererats med switch-metoden och 1 149 hade genomgått gastric bypass.

Studien finns publicerad på nätet i facktidskriften Obesity Reviews.

TT

Publisert: