Krögare nobbar julål

INRIKES

Fisk. Det är glest med ål på restaurangernas julbord men många butiker säljer fortfarande den utrotningshotade fisken, enligt WWF:s rundringning.

Ålen är akut hotad enligt Internationella naturvårdsunionen och Artdatabanken. I WWF:s fiskguide är det rött ljus för fisken, ett budskap som ser ut att ha nått landets krögare.

När organisationen nyligen kontaktade runt hundra restauranger över hela landet svarade nio av tio att det inte blir någon ål på julbordet i år.

– Det negativa är att det är tvärtom bland fiskbutikerna, där säger nio av tio att de säljer ål. Vi tycker att det är en alldeles för stor andel av fiskbutikerna som tycker att det här är helt okej, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.

Akut hotad

TT: Kan man inte äta ål med gott samvete om man vet att den är legalt fiskad?

– Det finns ju ett legalt fiske men situationen är så allvarlig. Ålen är akut hotad och nästa steg är att den är utrotad. Det finns ingen anledning att spara på någon åtgärd och det gäller även fiske och konsumtion.

Slussar och gifter

– Vi tycker att man borde förbjuda ålfiske över hela Europa. Det är ju ett enda bestånd vi har i Europa och det är inget som vi ensidigt löser här i Sverige, säger Håkan Wirtén.

Förutom fiske hotas ålen även av hinder i vandringsvägarna. Det handlar till exempel om vattenkraftverk, slussar och utdikade våtmarker. Klimatförändringar, miljögifter och ändrade vattenströmmar är andra faror.

– Vi vill att man från Sveriges regering trycker på stenhårt i EU för att med gemensamma insatser få en ändring och rädda den här fantastiska arten. Det vore väldigt kul att någon gång i framtiden kunna ha den på julborden igen även om det säkert kommer att ta tid.

TT