Psykisk ohälsa kan öka strokerisk

INRIKES

Medicin. Psykisk ohälsa i tonåren kan mer än fördubbla risken att drabbas av stroke senare i livet, visar en stor svensk studie.

– Tonåringar med psykisk ohälsa är en växande och mycket sårbar grupp, säger forskaren Maria Åberg.

Kopplingarna mellan psykisk ohälsa i tonåren och problem senare i livet blir allt fler. Forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att det gäller även risken för så kallad tidig stroke, det vill säga före 65 års ålder.

– Det finns starka kopplingar, även när vi korrigerat för tidigare kända riskfaktorer, säger Maria Åberg, läkare samt docent vid Sahlgrenska akademin.

– Resultaten visar att det behövs mer forskning. Jag träffar många av de här ungdomarna i primärvården, vi behöver göra mycket mer när det gäller förebyggande åtgärder.

Forskarna har studerat drygt 45 000 svenska män som diagnosticerats med psykisk ohälsa i samband med mönstringen. Under uppföljningstiden drabbades 1,65 procent av männen av stroke, jämfört med bara 0,63 procent av de övriga männen.

Däremot tycks god kondition skydda från den ökade risken.

– Det är ändå hoppingivande. Samtidigt är det en jätteutmaning att börja träna när man mår psykiskt dåligt, så vi måste även hitta modeller för att hjälpa de här ungdomarna att börja röra på sig.

TT