Riksdagen frågar ut om assistans

INRIKES

Personlig assistans. Riksdagen håller trycket uppe på regeringen om den personliga assistansen. Socialutskottet frågar ut myndigheter och berörda, efter kritiken om neddragningar och praxisändringar som påverkat beslut om assistans till funktionshindrade.

Enligt uppgift till TT ska hearingen hållas den 2 februari.

Det är bara någon månad sedan utskottet, på ett slutet möte, frågade ut det ansvariga statsrådet, barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Riksdagen har haft en särskild debatt om assistansen och den gångna helgen hölls demonstrationer i många städer.

Det som framför allt lett till oro bland många av de cirka 16 000 personer som får personlig assistans och deras anhöriga är regeringens så kallade regleringsbrev till Försäkringskassan. Men det rör också domar som lett till att bedömningen av hur stora behov en person anses ha har ändrats.

En utredning som regeringen startat ger också klara direktiv till utredaren att hon ska lägga förslag som ger besparingar.

I regeringens regleringsbrev står det att utvecklingen av antalet timmar ska brytas. Antalet timmar som beviljas och kostnaderna för assistans har ökat stadigt sedan reformen genomfördes för 23 år sedan.

De uppgår till uppemot 30 miljarder kronor och regeringen anser, något som den fått mycket kritik för, att så mycket som tre miljarder går till fel saker. Det kan handla om jurister i de stora vårdbolagen, att pengar läggs på marknadsföring eller tas ut i vinster, enligt regeringen.

TT