Måldatum för asylöverenskommelse i EU

INRIKES

Flyktingkrisen. EU-länderna siktar på att komma överens om ett nytt asylsystem före halvårsskiftet 2017. Det kom EU-ledarna överens om på toppmötet i Bryssel.

– Det är första gången vi har ett uttalat måldatum, säger statsminister Stefan Löfven.

Han uppger att det är något som Sverige och Tyskland drivit länge. Sverige har infört en tillfälligt skärpt asyllag för att minska antalet asylsökande. Regeringen hoppas att EU så snabbt som möjligt har ett system på plats som bättre fördelar antalet asylsökande mellan EU-länderna. Det kan ha betydelse för hur den svenska asylpolitiken utformas efter att den tillfälliga lagen löper ut.

– Den går ut den 19 juli 2019, så vi har tid att diskutera det här, säger Löfven.

Om EU-länderna lyckas komma överens om de olika rättsakterna som EU-kommissionen lagt fram så ska de dock också implementeras i medlemsstaterna.

TT