Utredning: Normala värden på Stumholmskontor

INRIKES

Arbete. Mätningar i Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona visar genomgående normala värden och inga anmärkningsvärda avvikelser som kräver åtgärder, konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljön har undersökts, med hjälp av extern expertis, eftersom flera medarbetare på en av avdelningarna drabbats av svåra sjukdomar.

Förutom en utredning av den fysiska arbetsmiljön har det gjorts en social arbetsmiljöutredning där medarbetare intervjuats.

"Det känns bra att inga avvikelser i vår kontorsmiljö har upptäckts. Det innebär att vi kan fortsätta arbeta här och känna oss trygga. Det vi nu fokuserar på är att arbeta utifrån vår nyligen framtagna handlingsplan för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön så att vi säkrar en god arbetsmiljö framöver", säger personal- och ekonomidirektör Helene Frykler i ett pressmeddelande.

TT