Åklagare: Cyanidutsläppet prioriterades inte

INRIKES

Miljöbrott. Ett företag i Landskrona har släppt ut cyanid och tungmetaller och har nu åtalsanmälts.

Redan i juli i fjol inleddes en förundersökning om miljöbrott mot företaget, men polisen har inte prioriterat ärendet, enligt den ansvarige åklagaren.

Metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust har släppt ut cyanid och tungmetaller som smittat grundvattnet och kan ha utsatt människor för hälsorisker. Nu belägger länsstyrelsen i Skåne företaget med produktionsstopp från den 11 december. Fortsätter den miljöfarliga verksamheten straffas företaget med 50 miljoner kronor i vite för varje påbörjad produktionsvecka.

Länsstyrelsen åtalsanmäler också företagets vd och styrelseordförande för bland annat grovt miljöbrott.

Men bolaget anmäldes redan sommaren 2015, av kommunen. Den 7 juli i fjol inledde kammaråklagare Lars Magnusson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö en förundersökning om miljöbrott.

"Inte prioriterat"

Och samma dag, klockan 13.44, skickade han över direktiv till polisen om vilka utredningsåtgärder som ska utföras, säger Magnusson. Men sedan har inte mycket hänt.

TT: Det är ju nästan ett och ett halvt år, varför har det tagit sådan tid?

– Ja, man kan fråga sig vad det beror på, eftersom det är en allvarlig misstanke. Det är väl det att polisen inte har prioriterat det, eller så har de andra ärenden av högre prioritet, svarar Magnusson.

Han vill på grund av förundersökningssekretessen inte mer exakt berätta om vilka åtgärden han ville få gjorda.

– Men det är ju naturligtvis så att vi vill ha reda på hur det kommer sig att cyaniden hamnar i Lundåkrabukten och på andra ställen där den inte ska vara. Det är ju det vi siktar in oss på.

Ingen delgiven

Magnusson har ännu inte sett länsstyrelsens åtalsanmälan. Men han säger samtidigt att han nu fått en utredare i ärendet, vilket var på gång redan innan länsstyrelsen engagerade sig.

TT: Har ni delgivit någon misstanke om brott?

– Nej, eftersom polisen inte har hunnit göra något så har heller inte det gjorts.

TT har på flera olika sätt sökt kommentarer av polisen, men utan framgång.

TT