Många för tidigt födda får synproblem

INRIKES

Hälsa. Av en grupp måttligt för tidigt födda barn hade 80 procent problem med synen vid fem års ålder. En studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att barnen hade problem med bland annat brytningsfel och skelning.

– Det vi kunde se var att mycket av förändringarna var kopplade till storleken vid födelsen, så vi tror att mycket handlar om tillväxtavvikelse. Att barnet helt enkelt haft för lite näring under fosterstadiet, säger Jovanna Dahlgren, överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus till TV4 Nyheterna.

Totalt har 247 måttligt för tidigt födda barn, alla i födelseveckorna 32-37, studerats.

Vid 12 års ålder hade ögonproblemen avtagit och majoriteten av barnen såg bra.

TT