Pandemiskydd med kritiserat vaccin

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa. För 85 miljoner kronor per år har Sverige försäkrat sig om att få tillgång till två sorters vaccin i händelse av en pandemi. Men ett av vaccinen är av exakt samma typ som gav ett flertal barn och ungdomar narkolepsi för sex år sedan.

Efter flera års förhandlingar har Folkhälsomyndigheten, på regeringens uppdrag, tecknat avtal med två olika vaccintillverkare i händelse av en influensapandemi. Avtalen är på fyra år och kostar skattebetalarna 85 miljoner kronor per år.

– Det kan ses som en försäkring, en leveransgaranti, för att skydda Sveriges befolkning i händelse av en pandemi. Av erfarenhet vet vi att vaccin är det bästa verktyget, säger statsepidemiologen Anders Tegnell till TT.

Avtalen ger Sverige rätt att beställa och få leverans av vaccin till en större eller mindre del av befolkningen. Att avtal tecknats med två olika tillverkare ser Anders Tegnell som en stor poäng.

Samma prototyp

– Det ökar möjligheten att få ett vaccin snabbt på plats. Med två leverantörer ökar också möjligheten att anpassa beställningen efter befolkningens behov, säger han.

De aktuella företagen är Seqirus och Glaxosmithkline (GSK) som har var sitt godkänt prototypvaccin. Det vill säga ett testat och prövat basvaccin som snabbt kan förvandlas till ett fungerande influensavaccin.

Men GSK:s prototyp är exakt densamma som användes vid tillverkningen av Pandemrix vid den senaste pandemin 2009, det vaccin som orsakade narkolepsi hos ett flertal barn och ungdomar.

Vad det var i vaccinet som orsakade sjukdomen vet man fortfarande inte.

Vissa grupper

– Vi har rekommenderat att man inte använder ett vaccin som är baserat på samma prototypvaccin som Pandemrix i de grupper där man har identifierat en ökad risk för narkolepsi, det vill säga framför allt barn och ungdomar, säger Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Enligt Anders Tegnell finns bara tre företag som har ett godkänt prototypvaccin, varav två svarade på myndighetens förfrågan.

– Men självfallet tar vi med oss erfarenheten från GSK:s vaccin. Tanken är, i händelse av pandemi, att vi styr den varianten så att den bara ges till vissa grupper för att minimera eventuella risker och maximera effektiviteten, säger Anders Tegnell.

TT

Publicerad: