Färre söker asyl i Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Migration. Färre väntas ta sig till Sverige för att söka asyl i år.

De långa handläggningstiderna anses ha gjort Sverige mindre attraktivt som asylland.

– Man ser problem med långa mottagningstider och handläggningstider för anhöriga, säger Helena Carlestam, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika har fått fler människor att söka skydd i Europa i år, jämfört med förra året. Samtidigt visar Migrationsverkets pinfärska prognos att färre än väntat söker sig till Sverige.

En stor anledning är att asylsökande från Syrien, som nu är den största migrantgruppen, oftare tar sig till Tyskland än Sverige. Förutom att handläggningstiderna för asyl och anhöriginvandring har gjort Sverige mindre lockande har Tyskland infört en snabbprocess av ansökningar från syriska asylsökande.

– Det är en orsak. Vi ser en ganska tydlig koppling till det beslutet, säger Carlestam.

Fler barn

I förra prognosen bedömde Migrationsverket att mellan 80 000 och 105 000 människor skulle söka asyl i Sverige i år. Men den nya prognosen säger att det snarare blir 68 000-88 000, med 80 000 som huvudscenario.

Ytterligare en anledning till att prognosen justeras ned är att situationen i Irak inte utvecklats som Migrationsverket tidigare befarat.

Men samtidigt som det totala antalet asylsökande väntas minska blir de ensamkommande barnen fler. Cirka 8 000 väntas komma under året, en ökning med 200 från förra prognosen.

Höga nivåer

Trots färre väntade asylsökande betonar Migrationsverket att behovet av boendeplatser är fortsatt stort och att nya boendeavtal kommer att behöva tecknas. Sverige och Tyskland är fortfarande de länder i Europa som tar emot flest asylsökande från Syrien. Dessutom kan säkerhetsläget i Libyen bli av fortsatt stor betydelse för hur många som tar sig till Europa under året.

Carlestam understryker att nivåerna fortfarande är höga.

– Det är viktigt att lyfta fram.

TT

Publicerad: