Föräldrar varnas för spjälsängsskydd

Publicerad 2015-11-24

Forskning. Barnläkare i USA varnar nyblivna föräldrar för att använda spjälsängsskydd. Detta sedan flera fall av plötslig spädbarnsdöd har satts i samband med skyddet.

Tillsammans med kollegor har Bradley Thach, professor emeritus i pediatrik vid Washington University School of Medicine, granskat antalet anmälda fall av spädbarnsdöd till U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).

Studien, som presenteras i The Journal of Pediatrics, visar att 48 spädbarn dog och 146 skadades mellan åren 1985 och 2012 där huvudorsaken angavs vara ett spjälsängsskydd. Det vill säga det vadderade tyg som många föräldrar sätter upp runt spjälsängen.

Nästan hälften, 23 barn, dog mellan åren 2006 och 2012. De vanligaste dödsorsakerna var kvävning eller strypning.

Okända dödsorsaker

Forskarna, som tror att antalet dödsfall i själva verket är mycket högre, kräver nu att skydden förbjuds.

– Spjälsängsskydd dödar barn, säger Bradley Thach, i en kommentar.

I Sverige har antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskat kraftigt de senaste åren. Men fortfarande dör ett 20-tal barn varje år av orsaker som inte går att förklara.

TT: Är spjälsängsskydd farliga?

– Bradley Thach är en av de främsta forskarna inom det här området i USA, men jag känner inte igen att det skulle vara en riskfaktor här i Sverige, säger Göran Wennergren, professor i barnmedicin och en de främsta auktoriteterna på området i Sverige.

– Å andra sidan vet vi inte vilken påverkan sängmiljön har för risken för plötslig spädbarnsdöd, eftersom det inte görs någon regelmässig undersökning. Det pågår ett arbete på Socialstyrelsen för att se hur vi kan utreda dödsorsakerna på ett bättre sätt.

Ingen nytta

I Norge har sådana undersökningar gjorts, berättar Per Möllborg, forskare och barnhälsovårdsöverläkare i Västra Götalandsregionen.

– Och då har man hittat flera fall av kvävning till följd av sängmiljön. Det viktigaste är att se till att barnets andningsvägar är fria och det gör man genom att se till att barnet ligger på rygg och att det inte finns stora täcken, kuddar eller gosedjur i sängen, säger Per Möllborg.

TT: Vilken nytta gör ett spjälsängsskydd?

– Ursprungligen var de för att förhindra att barnet skulle fastna med huvudet och halsen mellan spjälorna, men med dagens sängar går inte det. Vi kan inte avråda från att använda dessa skydd, men om man gör det är det viktigt att de monteras korrekt.

TT