Läkarnas skadeståndsdom överklagas

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. De två före detta läkare som tidigare misstänkts för styckmord har överklagat den dom där de nekades skadestånd.

I februari avslog Attunda tingsrätt de före detta läkarnas skadeståndskrav på 40 miljoner kronor. De har hävdat att myndigheterna förstört deras liv genom en lång rad felaktiga beslut. Men tingsrätten kom efter en lång förhandling fram till att staten inte har något skadeståndsansvar.

Nu vill de före detta läkarna att Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och tillerkänner dem det yrkade skadeståndet. De vill också ha ersättning för sina rättegångskostnader.

Överklagandet har inlämnats in blanco vilket innebär att de före detta läkarnas advokater ännu inte har hunnit utveckla de argument de har för att hovrätten ska göra en annan bedömning. De har begärt anstånd till mitten av april med att utveckla sin talan.

Numer krävs det alltid prövningstillstånd för att få upp ett tvistemål i hovrätten och det är ganska ovanligt att hovrätten beviljar en ny prövning. I stora och komplicerade mål kan hovrätten innan den tar ställning bevilja en så kallad granskningsdispens för att få underlag för sitt beslut i frågan om prövningstillstånd.

TT

Publicerad: