Thomas Norling ny justitieombudsman

INRIKES

Politik. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) föreslår Thomas Norling som ny justitieombudsman (JO).

Thomas Norling är född 1962 och är sedan 2014 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Tidigare har han bland annat varit chefsjurist vid Pensionsmyndigheten samt arbetat med flera statliga utredningar.

Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december och Norling tillträder posten den 1 april 2018.

Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa tjänster är vakant i dag.

TT