Detta är Malmös okända exit

INRIKES

Malmö. Politiker har efterlyst en exit-organisation i Malmö för unga som vill bryta med ett kriminellt liv. Staden driver redan en sådan organisation men den har inte förmått göra sig känd - en avhoppare har kontaktat den under det halvår den funnits, skriver Sydsvenskan.

– Vi har varit dåliga på att kommunicera att vi finns, säger Malmös trygghets- och säkerhetschef Per-Erik Ebbeståhl.

– Det är en typ av exitorganisation. Vi kallar det konsultationsteam.

Tio personer från bland annat polisen ingår i den.

TT