Namnbyte kan bli enklare

INRIKES

Stockholm. Att byta namn ska bli lättare i framtiden. Även dubbla efternamn med bindestreck kan bli tillåtna, enligt den kommitté som ser över lagstiftningen, skriver Svenska Dagbladet.

I de fall föräldrar vill ha gemensamt namn med sina barn och samtidigt behålla sitt gamla, får den ena parten i dag ta den andres efternamn som mellannamn.

Kommittén ska presentera sitt förslag senast i mars 2013.

TT