Inrikes

Ja till sprututbyte i Stockholm

INRIKES

Stockholm. Landstinget i Stockholms län har fått tillstånd av Socialstyrelsen att erbjuda sprututbyte för narkomaner. Landstinget ansökte förra månaden, och det mottogs positivt av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens avdelningschef Anders Tegnell ser stora vinster med programmet.

– Dels minskar det risken för en spridning av blodburna sjukdomar och dels - och kanske viktigast - ökar kontakterna med de berörda personerna så att man kan stödja dem på diverse olika sätt. Andra verksamheter, inte minst i Lund/Malmö, har visat att kontakten innebär att man kan hindra att missbrukarna skadas mer än nödvändigt, säger han.

Ett sådant exempel är den omedelbara kontakten med missbrukare i Malmö, Lund och Helsingborg sedan en dansk heroinist avlidit i misstänkt mjältbrand. Smittskyddsläkaren kunde, tack vara sjukvårdens möten med narkomanerna, direkt gå ut med en varning.

Sprututbytesverksamheten i Stockholm ska inrymmas i en paviljong som byggs på S:t Görans sjukhustomt på Kungsholmen i Stockholm. Paviljongen ska stå färdig och verksamheten starta sent i höst, berättar sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

– Det var svårt att hitta en hyresvärd som var beredd att ta emot verksamheten. Till slut bedömdes att det är bättre att använda en sjukhustomt som landstinget äger, säger hon.

Berne Stålencrantz, ordförande i den ideella Svenska brukarföreningen, känner sig mer matt än glad över klartecknet för sprutbytarprogrammet.

– Luften har gått ur en efter alla år. Sedan jag startade brukarföreningen för tio år sedan har jag ägnat mig åt frågan.

Nu gäller det att inget går fel med verksamheten, fortsätter han, och syftar på att det inte får bli drog- eller sprutförsäljning utanför kliniken och protester från grannarna.

– Men vi har erbjudit oss och bett om pengar för att ha två personer på plats. Om vi står där skulle man inte stå och deala synligt utanför. Vi vill ju inte att det här ska gå åt pipan, säger Stålencrantz.

Projekt har varit väldigt framgångsrikt, inte bara i Malmö/Lund utan även i Finland där man satsat i bred skala, säger smittskyddsläkare Åke Örtqvist, avdelningschef vid Smittskydd Stockholm.

Han konstaterar att missbruket i sig naturligtvis är den största hälsofaran för narkomanerna. Men därutöver är hjärtklaffsinfektioner, orsakade av hudbakterier, och hepatit C utbredda problem. Missbrukarna löper också risk att drabbas av hepatit B och hiv. Nu kan sjukvården nå uppskattningsvis ett hundratal missbrukare per dag och därmed minska riskerna.

TT: Finns det medicinska frågetecken för ett sprututbytesprogram?

– Det finns ingen möjlighet att vetenskapligt på ett invändningsfritt sätt säga att sprutbyte minskar risken för hivsmitta. Man kan inte göra sådana experiment. Men erfarenheten i Skåne och Finland talar för att det är ett väldigt bra sätt att minska hiv- och hepatit B-smitta och kanske hepatit C efter en längre tid, säger Örtqvist.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes