Inrikes

Stor ökning av asylsökande

INRIKES

Stockholm. Under första halvåret i år ökade antalet asylsökande med 30 procent, jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Migrationsverket.

Hittills i år har det kommit 16 335 asylsökande till Sverige jämfört med 12 595 under samma period i fjol. 1 467 av dem är ensamkommande barn och ungdomar, en ökning med 52 procent från förra året. En majoritet av barnen kommer från Afghanistan eller Somalia.

En dom i överdomstolen gjorde det lättare för somaliska familjer att återförenas i Sverige, och antalet asylsökande från Somalia har mer än fördubblats och utgör den största gruppen. På andra plats kommer asylsökande afghaner som är 32 procent fler än i fjol.

En stor ökning står Syrien för, 1 212 syrier har sökt asyl hittills i år mot 254 för förra halvåret.

Även antalet ensamkommande barn och unga har mer än fördubblats.

Samtidigt visar Migrationsverkets siffror på en nedgång för anhöriginvandringen, med ungefär 800 personer färre i år.

Myndigheten har också beviljat tillfälligt arbetstillstånd till 1 733 dataspecialister, däremot består trenden med färre tillstånd för restaurangpersonal och städare.

Dessutom har 5 240 bärplockare redan beviljats uppehållstillstånd.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes