Barnhjärtkirurgi i Lund hänger löst

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Lund. Att de flesta sjuksköterskorna på barnintensivavdelningen (Biva) på Skånes universitetssjukhus i Lund har sagt upp sina anställningar får konsekvenser då Region Skåne inom kort måste söka - eller inte söka - förnyat riksuppdrag för barnhjärtkirurgi.

Sune Johansson, ansvarig barnhjärtkirurg, säger till Sydsvenskan att det inte går att bedriva verksamheten utan kompetent personal i hela vårdkedjan.

33 av de 45 sjuksköterskorna på avdelningen sade upp sig kollektivt i januari i protest mot att regionen sagt upp deras så kallade poängavtal för flexibla arbetstider.

Biva i Lund har tillsammans med Östra sjukhuset i Göteborg nationellt uppdrag för barnhjärtkirurgi. Avdelningen tar emot mellan 600 och 700 patienter och genomför 350 hjärtoperationer per år.

Enligt Sune Johansson, ansvarig hjärtkirurg på Biva, kommer Region Skåne trots det ovissa läget att begära att Socialstyrelsen förlänger riksuppdraget för barnkirurgi när det nuvarande femåriga avtalet löper ut den 30 juni 2014. En ansökan måste vara inne senast den 1 april i år.

– Att denna ansökan redan inom en månad kanske inte ens är värd pappret den är skriven på är en annan femma, säger han.

De 33 sjuksköterskorna sade upp sig den 23 januari och har tre månaders uppsägningstid, alltså till och med den 22 april.

Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, tror att sköterskorna verkligen fullföljer sina uppsägningar om de inte dessförinnan får ett nytt arbetstidsavtal som matchar det gamla. Han säger till TT:

– Det är min uppfattning att de är bestämda på den punkten.

Sedan facket förkastade regionens senaste avtalsförslag förra månaden pågår inga förhandlingar mellan parterna.

Socialstyrelsen följer noga utvecklingen på barnintensiven i Lund och har återkommande diskuterat situationen med Skånes vårdansvariga.

Myndigheten överväger vilka åtgärder som måste vidtas om massavhoppet bland sköterskorna blir verklighet, men har ännu inte tagit något eget initiativ.

– Region Skånes sjukvårdplanerare måste komma till oss och berätta hur de ska lösa det hela, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm till TT.

– Men vi har inga planer på att säga upp avtalet. Det skulle enbart förvärra situationen för de unga patienterna.

TT

Publicerad: