Alltfler asylsökande går under jord

INRIKES

Flyktingkrisen. Allt färre asylsökande som fått avvisningsbeslut i Sverige återvänder till hemländerna.

– Det är allvarligt. Det handlar om att upprätthålla en grundprincip, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Har du fått uppehållstillstånd får du stanna, har du inte fått då ska du lämna landet.

I en debatt i riksdagen varnade moderaten Tina Ghasemi och kristdemokraten Roland Utbult för ett växande "skuggsamhälle" när alltfler med avvisningsbeslut går under jorden och försöker klara sig till exempel genom att jobba svart.

– Det är en ny underklass som arbetar under slavliknade förhållanden, sade Utbult.

Färre återvände

Förra året återvände 10 700 som fått avvisningsbeslut, 2013 var det 14 000 och 2012 15 800. Även andelen som återvänder i förhållande till antalet avvisningsbeslut minskar.

– De som fått avvisningsbeslut måste lämna landet. Annars får vi ett kraftigt ifrågasättande av hela migrationspolitiken, säger Johansson.

– Ännu värre är att vi får en växande grupp som lever i en gråzon.

Johansson anser att rätt sätt att komma åt problemet är hårdare kontroll av, och sanktioner mot, arbetsgivare som utnyttjar papperslösa. En utredning ska ta fram förslag på åtgärder. Regeringen har också ställt krav på Migrationsverket att vara mer effektivt när det gäller att få människor att återvända.

Johansson bedömer att det gett en viss effekt i år, men tycker att det är för tidigt att tala om ett trendbrott.

Får inte svaja

Han tror däremot inte på fler id-kontroller på gator och torg. Och han avfärdar idéer på en amnesti för papperslösa, så att de slipper leva illegalt.

– Om stödet för migrationspolitiken ska vara starkt så kan man inte hålla på att svaja. Det ska vara ordning och reda, säger Morgan Johansson.

TT