Stor övermedicinering av äldre

Äldrevård. Övermedicinering av äldre är ett problem.

En ny studie med 78 000 patienter visar att över hälften fick mediciner för sjukdomar de inte har diagnostiserats för, och som tillsammans med andra läkemedel kan vara skadliga.

– Läkemedelsanvändningen i Sverige kostar mycket pengar. Om man dessutom lägger till att en del patienter behöver vårdas inneliggande för att de blir sjuka av sina läkemedel så blir det en ännu större summa som staten måste stå för. Många gånger är det i onödan, patient och samhälle hade kunnat slippa drabbas av denna olägenhet, säger Jessica Skoog vid Lunds universitet till TV4 Nyheterna.

Hennes doktorsavhandling visar att 55 procent av patienterna fick läkemedel mot sjukdomar de inte har diagnostiserats för.

Det handlar bland annat om mediciner mot magsår, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykiska sjukdomar. Läkemedlen kan ge biverkningar, ta ut varandra och även göra patienterna sämre.

Onödig medicinering kan alltså leda till både onödigt mänskligt lidande samt onödigt stora samhällsekonomiska kostnader, säger Skoog.

TT

Publisert: