Lodjurskameror välkomnas av fårägare

INRIKES

Djur. Lodjursstammen växer och angreppen på tamdjur väntas öka. Nu ska kameror sättas ut i skogarna för att ge bättre kunskap om lodjurens utbredning.

– Det är ett jättebra förslag. I dag vet vi ju egentligen inte hur många som finns därute, säger Erika Arnell, ordförande i Sjuhärads fåravelsförening i Västergötland och en av många som drabbats av lodjurattacker.

Enligt Naturvårdsverket ökar lodjuren nu i antal för första gången sedan 2010. Beräkningar visar att det finns drygt 1 000 djur och familjegrupper har dokumenterats i samtliga län utom Gotland.

Men många länsstyrelser anser att det finns en osäkerhet kring antalet och vill få möjlighet att använda viltkameror i större utsträckning. En arbetsgrupp med representanter från Naturvårdsverket, Svenska jägareförbundet och länsstyrelserna tittar på frågan.

Integritetsfråga

– Förhoppningen är att vi ska kunna sätta ut kameror under november-december. Hur många och i vilka områden får bli en bedömningsfråga. Det handlar ju också om att skydda den personliga integriteten för folk som är ute i skog och mark, säger Magnus Kristoffersson, handläggare vid Naturvårdsverket.

Kameror blir i första hand aktuellt i södra Sverige där antalet rovdjursdödade tamdjur väntas öka i takt med att lodjur, och även varg, sprider sig. Senaste statistiken visar att 169 får dödades av lodjur under 2013 - den högsta siffran under hela 2000-talet.

I dag bygger inventeringen till stor del på snöspårning och enskilda observationer. Snöfattiga vintrar ger inte lika bra underlag.

– Kameror skulle ge oss ett ännu bättre underlag. Ska de helt ersätta spårningsarbetet behövs det självklart fler kameror i skogarna än om de endast ska ses som ett komplement till andra metoder, säger Magnus Kristoffersson.

Färska attacker

Erika Arnell har mist ett 20-tal får i lodjursattacker genom åren. Nyligen kom rapporter om lodjursattacker i Sätila och Hyssna.

– Det är ett stort problem i Marks kommun. Vi har lärt oss det den hårda vägen när vi sett resultaten av deras angrepp. Vi försöker hela tiden arbeta förebyggande med nya och bättre stängsel men de tar sig in i alla fall.

Kameror skulle vara en bra hjälp för att kartlägga hur många lodjur som egentligen finns i området, menar Erika Arnell.

– I den senaste inventeringen jag sett sägs att det inte förekommit någon föryngring här. Men det finns flera personer som sett och berättat om nya kullar.

Skyltar informerar

I vissa sydlän finns redan enstaka rovdjurskameror och enligt Per Ekerholm vid länsstyrelsen i Kronoberg kommer fler snart att följa efter.

– Det är ett bra sätt att kvalitetssäkra lodjursföryngringen. Frågan har redan varit uppe i samverkansgruppen hos de åtta län som ingår i det södra rovdjursförvaltningsområdet.

Integritetsfrågan ser han inte som ett problem.

– Vid varje aktuell plats kommer det att finnas en skylt som upplyser om att det sitter en kamera där, säger Per Ekerholm.

TT