Inrikes

MP byter fot om biståndspengar

INRIKES

Stockholm. Förra året när Alliansregeringen räknade av cirka 5 miljarder från biståndet till flyktingkostnader protesterade Miljöpartiet.

Nu räknar man själv av 8,4 miljarder kronor.

De borgerliga partierna och Socialdemokraterna har använt sig av de internationella regler som möjliggör att man räknar av vissa kostnader för flyktingmottagandet från biståndsbudgeten. Alliansregeringen räknade i sin budget för 2014 av 4,99 miljarder från biståndsramen på 38,4 miljarder kronor.

Miljöpartiet protesterade mot detta och framhöll att "Sverige har råd med både en human migrationspolitik och en stark bistånds- och utvecklingspolitik".

I sin budgetmotion återförde man 1,6 miljarder från regeringens avräkning tillbaka till biståndet.

Samma linje

Men när nu den första S- och MP-budgeten läggs, så fortsätter regeringen på samma linje som Alliansregeringen. Skillnaden är att nu räknas 8,42 miljarder kronor av från biståndsramen på 40,5 miljarder kronor.

– Ja, det är dagens situation som gör att avräkningen, den del av biståndet som används till flyktingmottagande, har blivit så stor i årets budget, säger vice statsminister Åsa Romson (MP) till TT.

"Enligt reglerna"

– Det som sker just nu är att det finns en väldigt stor kostnad för det direkta flyktingmottagandet. Det är ju kostnader som sedan övergår i investeringar när vi blir fler i vårt samhälle och kan hjälpas åt att bygga ekonomin, säger hon.

Hon hänvisar till att det är helt enligt det internationella regelverket att göra så.

I sitt yttrande till Alliansregeringens budget framhöll MP däremot att det är dags att se över det regelverket. "Vi menar att regeringen gör en alltför vid tolkning av OECD:s/Dac:s regelverk för vad som får räknas som bistånd vid flyktingmottagning", skrev Miljöpartiet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes