Inrikes

Många arbetslösa lärare mellan jobb

INRIKES

Stockholm. Strax före sommarlovet var drygt 3 000 lärare arbetslösa.

Många av dem är mellan olika vikariat eller har "fel" ämnen - samtidigt som lärarbristen i stort bara ökar.

– Elevunderlaget ökar i grundskolan och snart också i gymnasieskolan, så behovet av lärare är extremt stort framöver, säger Tord Strannefors, prognoschef vid Arbetsförmedlingen.

Mot den bakgrunden kan det tyckas märkligt att flera tusen pedagoger är utan jobb. I dag jobbar mer än 200 000 personer med pedagogisk examen i förskola och skola, så andelen arbetslösa för kåren är bara 1,3 procent.

– Lika låg arbetslöshet finns endast inom sjukvården, säger Tord Strannefors.

Obalans

En annan viktig förklaring är att många av de arbetslösa befinner sig mellan två anställningar. Det syns tydligt under sommarlovet, då arbetslösheten stiger påtagligt.

– Arbetsgivarna anställer lite för ofta på vikariat under terminerna för att slippa betala över sommaren, säger Anders Almgren, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

I gruppen arbetslösa finns sannolikt också lärare med en vanlig ämneskombination. Intresset för olika ämnen varierar stort.

– Det är inte otänkbart att det finns arbetslösa lärare i samhällskunskap och historia. Det bör inte vara så att utbildningarna dimensioneras efter söktryck och inte efter behov. Konsekvensen blir en skrämmande brist på lärare i vissa ämnen och risk för överskott i andra, säger Anders Almgren.

Politiska löften

Men som helhet är alltså lärarnas arbetsmarknad mycket god, och behovet ökar ytterligare nu när det krävs legitimerade lärare på fast tjänster. Till det kan läggas alla vallöften om fler lärare. Det blir en olöslig ekvation, enligt Tord Strannefors:

– Löftena går ju inte att infria. Jag är inte övertygad om att politikerna förstår att bristen är så allvarlig.

Följden kan bli att fler obehöriga anställs på vikariat.

– Det är inte första gången det är brist på lärare. Historiskt har man alltid löst det med att ta in obehöriga, säger Strannefors.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är inne på samma linje:

– Eftersom de behöriga lärarna på långa vägar inte räcker till kommer det antingen att leda till större klasser, eller att man får fler obehöriga lärare. Ingetdera leder till förbättrade kunskapsresultat.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes